Jazyk 

Poselství z Medžugorje, 25. července 2012

Drahé děti! Dnes vás volám k dobru. Buďte nositeli míru a dobroty v tomto světě. Modlete se, aby vám Bůh dal sílu, aby ve vašem srdci a vašem životě stále vládly naděje a hrdost, protože jste Boží děti a nositelé jeho naděje tomuto světu, který je bez radosti v srdci a bez budoucnosti, protože nemá srdce otevřené k Bohu, který je vaší spásou. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

Komentář k poselství

2. červenec 2012 (Mimořádná)
2. srpen 2012 (Mimořádná)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte