Jazyk 

Poselství z Medžugorje, 25. června 2012

Drahé děti! S velikou nadějí v srdci vás i dnes volám k modlitbě. Když se modlíte, dítka, vy jste se mnou a hledáte vůli mého Syna a žijete ji. Buďte otevření a žijte modlitbu a v každém momentua ať ona je vám kořením a radostí vaší duše. Já jsem s vámi a přimlouvám za vás všechny před svým Synem Ježíšem. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

Komentář k poselství

25. červen 2012 (Roční)
2. červenec 2012 (Mimořádná)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte