Jazyk 

Poselství z Medžugorje, 2. prosince 2011 - Zjevení Panny Marie pro vizionářku Mirjanu

Drahé děti! Jako matka jsem s vámi, abych vám svojí láskou, modlitbou a příkladem pomohla, abyste se staly setbou budoucího, která vyroste v pevný strom a rozšíří větve po celém světě. Abyste se staly setbou budoucího, setbou lásky, proste Otce, aby vám odpustil dosavadní zanedbání. Děti moje, jenom čisté srdce, nezatížené hříchem, se může otevřít, a jenom upřímné oči mohou vidět cestu, kterou vás chci vést. Když to poznáte, poznáte lásku Boží – bude vám darována. Potom ji budete vy dávat druhým jako sémě lásky. Děkuji vám.
25. listopad 2011 (Měsíční)
25. prosinec 2011 (Roční)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte