Jazyk 

Poselství z Medžugorje, 25. listopadu 2011

Drahé děti! Dnes vám chci dát naději a radost. Vše, co je kolem vás, dítka, vás vede k pozemským věcem, a já vás chci vést k milostiplnému času, abyste tak v této době byly co nejblíže mému Synu, aby vás On mohl vést k svojí lásce a věčnému životu po kterém každé srdce dychtí. Vy se, děti, modlete, a tato doba ať vám je milostiplná pro vaši duši. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

Komentář k poselství

2. listopad 2011 (Mimořádná)
2. prosinec 2011 (Mimořádná)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte