Jazyk 

Poselství z Medžugorje, 25. října 2011

Drahé děti! Dívám se na vás a ve vašich srdcích nevidím radost. Dnes vám chci já dát radost Vzkříšeného, aby vás On vedl a objal svojí láskou a něhou. Miluji vás a prosím za vaše obrácení neustále před mým Synem Ježíšem. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

Komentář k poselství

2. říjen 2011 (Mimořádná)
2. listopad 2011 (Mimořádná)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte