Jazyk 

Poselství z Medžugorje, 25. listopadu 2010

Drahé děti! Dívám se na vás a vidím ve vašem srdci smrt bez naděje, neklid a hlad. Není modlitby ani důvěry v Boha, proto mi Nejvyšší dovoluje, abych vám přinesla naději a radost. Otevřte se. Otevřte svá srdce Božímu milosrdenství a On vám dá vše co potřebujete a naplní vaše srdce mírem, protože On je mír a vaše naděje. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

Komentář k poselství

2. listopad 2010 (Mimořádná)
2. prosinec 2010 (Mimořádná)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte