Jazyk 

Poselství z Medžugorje, 25. srpna 2010

Drahé děti! S velikou radostí vás chci i dnes znovu vyzvat: modlete se, modlete se, modlete se: Ať pro vás tento čas bude časem osobní modlitby. Během dne si najděte místo, kde se budete v usebranosti radostně modlit. Já vás miluji a všem vám žehnám. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

Komentář k poselství

2. září 2010 (Mimořádná)
25. září 2010 (Měsíční)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte