Jazyk 

Poselství z Medžugorje, 2. října 2009 - Zjevení Panny Marie pro vizionářku Mirjanu

Drahé děti! Když se na vás dívám, srdce se mi svírá bolestí. Kam jste se to vydaly, děti moje! Což jste tolik zapadly do hříchu, že se neumíte zastavit? Hříchem se omlouváte a podle něj žijete. Klekněte pod kříž a podívejte se na mého Syna. On přemohl hřích a zemřel, abyste vy, děti moje, žily. Dopusťte, abych vám pomohla, abyste nezemřely, ale žijte s mým Synem navždy. Děkuji.
25. září 2009 (Měsíční)
25. říjen 2009 (Měsíční)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte