Jazyk 

Poselství z Medžugorje, 2. července 2009 - Zjevení Panny Marie pro vizionářku Mirjanu

Drahé děti! Já vás volám, protože vás potřebuji. Potřebuji srdce ochotná k nesmírné lásce. Srdce nezatížená prázdnotou. Srdce, která jsou ochotná milovat, jako miloval můj Syn, která jsou ochotná se obětovat, jako se můj Syn obětoval. Potřebuji vás, abyste šli se mnou, odpusťte sobě, odpusťte druhým a darujte se mému Synu. Klanějte se i za ty, kteří Ho nepoznali, kteří Ho nemilují. Proto vás potřebuji, proto vás volám. Děkuji vám.
25. červen 2009 (Měsíční)
25. červenec 2009 (Měsíční)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte