Jazyk 

Poselství z Medžugorje, 2. června 2008 - Zjevení Panny Marie pro vizionářku Mirjanu

Drahé děti! Já jsem z milosti Boží s vámi, abych vás učinila velikými, velikými ve víře a lásce, vás všechny. Vás, jejichž srdce hřích a vina učinily tvrdým jako kámen*, ale vás zbožné duše chci ozářit novým světlem. Modlete se, aby moje prosba vešla do otevřených srdcí. Aby je mohla osvítit silou víry a otevřít cesty lásky a naděje. Buďte vytrvalí. Já budu s vámi.
* Když toto Panna Maria říkala dívala se na přítomné lidi na které se to vztahuje s bolestí ve tváři a se slzami v očích.
Požehnala všem přítomným a též všechny náboženské předměty.
25. květen 2008 (Měsíční)
25. červen 2008 (Měsíční)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte