Jazyk 

Poselství z Medžugorje, 25. dubna 2006

Drahé děti! I dnes vás vybízím, abyste měly více důvěry ve mně a v mého Syna. On zvítězil svojí smrtí a vzkříšením a volá vás, abyste skrze mne byly částí Jeho radosti. Vy nevidíte Boha, dítka, ale když se modlíte, pocítíte Jeho blízkost. Já jsem s vámi a před Bohem se přimlouvám za každého z vás. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
2. duben 2006 (Mimořádná)
2. květen 2006 (Mimořádná)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte