Jazyk 

Poselství z Medžugorje, 25. ledna 2006

Drahé děti! I dnes vás vyzývám, abyste byly nositeli Evangelia ve svých rodinách. Nezapomeňte, dítka, číst Písmo svaté. Dejte ho na viditelné místo a dosvědčujte svým životem, že věříte a žijete slovo Boží. Já jsem vám blízko svojí láskou a přimlouvám se před svým Synem za každého z vás. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
25. prosinec 2005 (Roční)
25. únor 2006 (Měsíční)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte