Jazyk 

Poselství z Medžugorje, 25. listopadu 2005

Drahé děti! I dnes vás vyzývám, modlete se, modlete se, modlete se dokud se vám modlitba nestane životem. Dítka, v této době prosím zvláštním způsobem před Bohem, aby vám daroval dar víry. Jenom ve víře odhalíte radost daru života, který vám Bůh daroval. Vaše srdce bude radostné myslíc na věčnost. Já jsem s vámi a miluji vás něžnou láskou. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
25. říjen 2005 (Měsíční)
25. prosinec 2005 (Měsíční)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte