Jazyk 

Poselství z Medžugorje, 25. října 2005

Dítka, věřte, modlete se a milujte a Bůh vám bude blízko. Daruje vám všechny milosti, které od něho žádáte. Já jsem pro vás dar, protože Bůh mi dovoluje den po dni být s vámi a milovat každého z vás nesmírnou láskou. Proto, dítka, v modlitbě a pokoře otevřete svá srdce a buďte svědky mé přítomnosti. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
25. září 2005 (Měsíční)
25. listopad 2005 (Měsíční)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte