Jazyk 

Poselství z Medžugorje, 25. září 2005

Drahé děti! V lásce vás vybízím: obraťte se, i když jste daleko od mého srdce. Nezapomeňte: Já jsem vaše matka a cítím bolest nad každým, kdo je daleko od mého srdce, ale nenechávám vás samotné. Věřím, že můžete opustit cestu hříchu a rozhodnout se pro svatost. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
25. srpen 2005 (Měsíční)
25. říjen 2005 (Měsíční)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte