Jazyk 

Poselství z Medžugorje, 25. srpna 2005

Drahé děti! I dnes vás vybízím, abyste žily moje poselství. Bůh vám daroval tento čas jako čas milosti. Proto, dítka, využijte každý okamžik a modlete se, modlete se, modlete se. Já vám všem žehnám a přimlouvám se před Nejvyšším za každého z vás. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu!
25. červenec 2005 (Měsíční)
25. září 2005 (Měsíční)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte