Jazyk 

Poselství z Medžugorje, 25. května 2005

Drahé děti! Znovu vás vybízím, abyste v pokoře žily moje poselství. Zvláště o nich svědčte nyní, když se přibližujeme k výročí mých zjevení. Dítka, buďte znamením těm, kteří jsou daleko od Boha a jeho lásky. Já jsem s vámi a všem vám žehnám svým mateřským požehnáním.
25. duben 2005 (Měsíční)
25. červen 2005 (Měsíční)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte