Jazyk 

Poselství z Medžugorje, 25. dubna 2005

Drahé děti! I dnes vás vybízím, abyste obnovily modlitbu ve svých rodinách. Modlitbou a četbou Písma svatého ať vstoupí do vašich rodin Duch Svatý, který vás obnoví. Tak se vy stanete učiteli věrouky ve své rodině. Modlitbou a vaší láskou se svět vydá na lepší cestu a láska zavládne světem.
25. březen 2005 (Měsíční)
25. květen 2005 (Měsíční)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte