Jazyk 

Poselství z Medžugorje, 25. března 2005

Drahé děti! Dnes vás volám k lásce. Dítka, milujte se Boží láskou. V každém okamžiku v radosti i v zármutku ať převládá láska, a tak láska zavládne ve vašich srdcích. Vzkříšený Ježíš bude s vámi a vy budete jeho svědky. Já se budu radovat s vámi a chránit vás svým mateřským pláštěm. Zvláště, dítka, budu hledět na vaše obrácení s láskou. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
18. březen 2005 (Roční)
25. duben 2005 (Měsíční)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte