Jazyk 

Poselství z Medžugorje, 25. prosince 2004

Drahé děti! S velikou radostí vám i dnes přináším v náručí svého Syna Ježíše, který vám žehná a volá vás k míru. Modlete se, dítka, a buďte statečnými svědky radostné zvěsti v každé situaci. Jenom tak vám Bůh požehná a dá vám vše co od něj s vírou žádáte. Já jsem s vámi tak dlouho dokud mi Nejvyšší dovolí. Přimlouvám se s velikou láskou za každého z vás. Děkuji vám, že jste přijaly moji výzvu.
2. prosinec 2004 (Mimořádná)
25. leden 2005 (Měsíční)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte