Jazyk 

Poselství z Medžugorje, 25. ledna 2004

Drahé děti! I dnes vás vybízím, ať se modlíte. Modlete se, dítka, zvláště za všechny ty, kteří nepoznali Boží lásku. Modlete se, aby se jejich srdce otevřela a přiblížila mému srdci a srdci mého Syna Ježíše, abychom je mohli proměnit v lidi míru a lásky. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
25. prosinec 2003 (Měsíční)
25. únor 2004 (Měsíční)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte