Jazyk 

Poselství z Medžugorje, 25. května 2003

Drahé děti! I dnes vás volám k modlitbě. Obnovte svoji modlitbu, a zvláštním způsobem proste Ducha Svatého, aby vám pomohl modlit se srdcem. Přimlouvám se za vás všechny, dítka, a všechny vás volám k obrácení. Když se vy obrátíte, budou obnoveni i všichni kolem vás a modlitba jim bude radostí. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
25. duben 2003 (Měsíční)
25. červen 2003 (Měsíční)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte