Jazyk 

Poselství z Medžugorje, 25. března 2003

Drahé děti! I dnes vás vyzývám, abyste se modlily za mír. Modlete se srdcem, dítka, a neztrácejte naději, protože Bůh miluje svoje stvoření. On si vás přeje zachránit, jednoho po druhém, skrze moje příchody sem. Volám vás na cestu svatosti. Modlete se, v modlitbě jste otevřeni Boží vůli a tak ve všem, co činíte, naplňujete Boží plán ve vás a skrze vás. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
18. březen 2003 (Roční)
25. duben 2003 (Měsíční)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte