Jazyk 

Poselství z Medžugorje, 25. února 2001

Drahé děti ! Toto je čas milosti. Proto, modlete se, modlete se, modlete se, dokud nepochopíte Boží lásku ke každému z vás. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
25. leden 2001 (Měsíční)
25. březen 2001 (Měsíční)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte