Jazyk 

Poselství z Medžugorje, 25. března 2000

Drahé děti ! Modlete se a využijte tento čas, protože toto je čas milosti. Já jsem s vámi a před Bohem se přimlouvám za každého z vás, aby se vaše srdce otevřelo Bohu a lásce Boží. Dítka, modlete se bez ustání, dokud se vám modlitba nestane radostí. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
25. únor 2000 (Měsíční)
25. duben 2000 (Měsíční)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte