Jazyk 

Aktualizace  | Medžugorje  | Poselství  | Články a aktuality  | Videa  | Galerie[EN] | Mapa stránek  | O ...[EN]

www.medjugorje.ws » PDA version » Články a aktuality » Rozhovor: Mons. Leo Maasburg, národní ředitel Papežského misijního díla v Rakousku

Rozhovor: Mons. Leo Maasburg, národní ředitel Papežského misijního díla v Rakousku

Maria nedělá nic zvláštního, Ona je zvláštní

Other languages: English, Čeština, Deutsch, Hrvatski, Italiano, Polski

V dubnu 2009, byl v Medžugorji mons. Leo Maasburg, národní ředitel Papežského misijního díla v Rakousku. Mnoho roků provázel Matku Terezu na cestách a při otevírání nových domů na různých kontinentech. Sestrám Matky Terezy vedl duchovní cvičení po celém světě.
Když Matka Tereza 1988 otevřela svoje první domy v Moskvě a v Arménii, o. Leo jim byl měsíce duchovním vůdcem a tím i první „oficiální“ katolický kněz v tehdejším Sovětském Svazu. Potom, spolu s jedním velkým italským podnikatelem, vytvořil největší katolickou rozhlasovou rodinu - Rádio Maria – která je dnes rozšířená na všech kontinentech.

V rámci beatifikačního procesu Matky Terezy, byl jediným členem pracovní skupiny, který nepatří do komunity Matky Terezy.

Znal jste Matku Terezu, provázel jste ji na jejích zahraničních cestách. Jaký byl váš vztah?

Matka Tereza byl velmi trpělivá. Teď po dlouhé době, teprve vidím, jak poznamenala můj život. Po daru života a daru kněžství, ona je třetí největší milost, kterou mi Bůh daroval.

O Matce Tereze mnozí ještě za života mluvili jako o světici. Byla její cesta ke svatosti těžká?

Myslím, že velmi těžká. Ona nešla ke svatosti obyčejnou cestou. Ona je světice tisíciletí. Stále ještě jsme daleko od odhalení hloubky její svatosti a velikosti milosti, kterou nám Bůh dal prostřednictvím Matky Terezy. Nikdo nevěděl jak Ona byla blízko Kristu během noci a temnoty, kterou procházela. Povrchní diváci mohou říci, že je to i nějaký druh ateizmu, ale Bůh své veliké milosti skrývá před očima světa. Široké veřejnosti je stále ještě téměř neznámé, že ona po sobě zanechala více než 5000 stránek teologických spisů. Skutečně byla kontemplativní osoba ve světě, ve všech potížích nacházela radost. I v hlubokém utrpení měla nepopsatelný smysl pro humor.

Podílel jste se na procesu beatifikace blahoslavené Matky Terezy, který díky tehdejšímu papežovi probíhal neobyčejně rychle. Co byste nám o tom mohl říci?

Ano, díky papeži Janu Pavlu II. a počítačům. Protože jinak zpracovat asi 80 000 stránek textu bez počítačů, by bylo prací tak na 50 roků. I v tom ohledu je Matka Tereza moderní světice. První velký krok jsme vykonali rychle, protože bylo snadné poznat hlubokou svatost Matky Terezy. Druhý krok, prohlášení svatou, myslím, také půjde snadno a myslím, že nám ho Bůh dá ve své pastorační moudrosti v pravou chvíli.

Příští rok, 26. srpna, oslavíme 100. výročí narození Matky Terezy a je možné, že svatořečení bude právě ten den. To formálně závisí na dvou věcech, a to aby byl uznán jeden z mnoha zázraků, které se již staly na její přímluvu a Svatý otec, aby ve své pastorační zodpovědnosti zvolil pravý okamžik.

Byl jste duchovní vůdce sester Misionářek lásky v Moskvě a v Arménii a tak jste se stal prvním oficiálním katolickým knězem v duchovní správě v tehdejším Sovětské svazu. Jaké zkušenosti máte z toho období?

Rusko bylo vždycky zemí Matky Boží. Matka Boží se vždycky starala o všechny ty země tehdejšího SSSR. Starost o ně vždycky doléhala na bedra Panny Marie a Ona se nikdy nezřekla té zodpovědnosti. Ve Fatimě oznámila neštěstí, které postihne SSSR, ale současně nám dala i lék a tím je zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Mariinu, které provedl Pio XII. a po něm Jan Pavel II. šest roků po zasvěcení se zhroutil Sovětský svaz.

To, co zůstalo jako po odpuštěném hříchu, je veliká škoda, která nebyla vyrovnána. Náš úkol je modlitbou, obětí a konkrétními kroky přispět k uzdravení. Hluboce mne dojímá, když vidím kolik mladých z východních zemí přijíždí na Festival mládeže do Medžugorje. Je nemyslitelné, že by se přiblížili matčinu srdci a odešli neuzdravení.

V celém světě je známá veliká rozhlasová rodina, Rádio Maria, na jejímž vzniku jste se podílel i vy. Jak došlo k rozvinutí tohoto projektu?

Jako si Maria na počátku nebyla vědoma k čemu je povolána, tak se děje i těm, které ona pozve. Nemohl jsem si ani představit jak se to všechno bude rychle rozvíjet. Za prvních 7 roků bylo rádio Maria přítomné v 31 zemích a dnes v 60 zemích, zdá se, že Matka Boží spěchá a vypadá to, že má Církev k tomu dobré důvody.

Nakolik může dnes Církev evangelizovat cestou masmédií?

K Evangelizaci dochází hlásáním slova. Před 10 roky v Japonsku bylo 350 000 katolíků, kteří tvořili jednu jedinou farnost. Když se provedla anketa, více než 600 000 osob prohlásilo, že jsou katolíci. Když byli dotázáni jak se seznámili s Církví, odpověděli, že přes rádio a televizi. To je předevangelizace, která může lidi otevřít Boží pravdě po čemž je potřebný kontakt duchovních pastýřů s lidmi.

Jak se díváte na mladé dnes, jak je přiblížit Církvi?

Mladí v Rakousku jsou dnes opravdu chudí, dokonce i v tom smyslu ve kterém Matka Tereza chápala chudobu. Rozlišovala tělesnou, sociální a duchovní chudobu. Oni jsou hluboce ponořeni do duchovní chudoby, která volá do nebe. Nikdo jim neukázal Krista. Současně se děje i zázrak. Vznikají malé modlitební skupiny mladých. Jednu takovou skupinu doprovázím v Medžugorji a nemohu se vynadivit, jak touží po pravdě. V době ve které se nám říká, že není pravdy a že je všechno relativní, volají mladí po pravdě, kterou máme v Kristu.

Toto není Vaše první pouť do Medžugorje. Jaké máte zkušenosti z Medžugorje. cítíte tady Mariinu přítomnost?

Poznal jsem se dnes v malém chlapečkovi Josefovi, myslím, že je mu asi rok. Prostě, ležel v kočárku, usmíval se a radoval se ze života. Tak se já cítím v Medžugorji.

Jak se díváte na Medžugorje uvnitř Církve?

Medžugorje má podstatnou úlohu v Církvi. Církev prochází těžkými zkouškami a vidíme jak všude vládne ochota, aby jedni druhé obviňovali ze všeho možného. Samotná přítomnost Matky Boží může dosáhnout jednotu.
Všímám si toho u rakouských skupin, které přijíždějí do Medžugorje. Vprostřed napětí, které vládne v Církvi ti lidé klidně stojí a v plné věrnosti jdou vlastní cestou. Mateřským způsobem ukazují co je v Církvi podstatné a co ne.

Říká se „podle plodů je poznáte“. Co by podle vás byly plody Medžugorje?
Já mohu jenom citovat vídeňského kardinála Christopha Schönborna, který řekl, že 90% povolání v jeho diecézi vzniklo díky Medžugorji. Po celém Rakousku jsem si všiml, že vznikají ve farnostech iniciativy vycházející z obvyklých aktivit. Například se vytvářejí skupiny dětí – adorátorů. A kdo jsou ty děti? To jsou děti, které včera a předevčírem byly zde v kostele zcela blízko oltáři, to znamená, že Medžugorje září v rodinách, ve farnostech… To je zcela typicky mariánské: Maria nedělá nic zvláštního, Ona je zvláštní.

Můžeme Medžugorje srovnávat s Lurdy a Fatimou?

Biskup Hnilica řekl, že v Mariánských zjeveních v Evropě je možné vidět pedagogiku Církve. První velké zjevení v Lurdech má spojitost se svátostí křtu. Ve Fatimě spatřujeme souvislost s biřmováním, přijetím Ducha Svatého. …Anděl se ptá dětí jestli jsou ochotné své utrpení a svoje modlitby obětovat za hříšníky. Ve Fatimě se nejedná o osobní zasvěcení, ale o poslání posvěcovat druhé. V Medžugorji vnímáme souvislost se třetí svátostí, eucharistií, která úzce souvisí se svátostí smíření, se zpovědí. Ta spojitost je velmi silná, jsme vedeni po cestě svatosti.

Co byste doporučil čtenářům?

V naší době je podstatná věrnost. Matka Tereza říkala: „Bůh mě nepozval, abych byla úspěšná, ale věrná”. To je i naše povolání.

Rozhovor vedla Sanja Pehar

 

 

PC version: Tato stránka | Medjugorje | Zjevení[EN]  | Poselství  | Články [EN]  | Galerie[EN]  | Medjugorje Videos[EN]