Jazyk 

Aktualizace  | Medžugorje  | Poselství  | Články a aktuality  | Videa  | Galerie[EN] | Mapa stránek  | O ...[EN]

www.medjugorje.ws » PDA version » Články a aktuality » Ivan Dragicevic from Medjugorje in St. Stephen’s Cathedral in Vienna

Ivan Dragicevic from Medjugorje in St. Stephen’s Cathedral in Vienna

Other languages: English, Čeština, Deutsch, Hrvatski, Italiano

V úterý 16. září 2008, byla v katedrále sv. Stěpána ve Vídni organizována modlitba za mír, a před několika tisíci lidí promluvil i vizionář Ivan Dragićević.

Katedrála byla přeplněná věřícími z různých modlitebních skupin a hnutí. Setkali se pod heslem „Poselství pro tebe“. Nerušený průběh událostí zajišťovali maltézští rytíři. Maltézská mládež byla zapojena i do příprav. Pod vedením Mag. Oktaviana Eiselsberga byla organizace dokonalá.

Program v katedrále byl zahájen v 16 hodin modlitbou Anděl Páně. Následovala dvě osobní svědectví.

Alfred Ofner, vedoucí hasičské brigády z Badena, hovořil o svém uzdravení v medžugorském kostele. Bratr Michele z komunity „Marija Kraljica Mira“ podal své svědectví o své dlouhé cestě z „krize sexu, drogy a rockové hudby“. Jeden kněz mu zaplatil cestu do Medžugorje, kde v jednu chvíli pocítil jak ho Bůh miluje, a tak v jeho životě začala cesta obrácení.

V 17 hodin se ujal slova Ivan Dragićević: „Přišli jsme, abychom se setkali s Ježíšem a hledali ochranu a útočiště u jeho Matky." Popsal první dny zjevení a přiznal, že se během minulých 27 roků denně ptal: „Proč právě já? Což nejsou lepší než já?“ Své osobní obrácení vidí jako proces, program pro každodenní život. „Maria mne přijala do své školy. Snažím se být dobrý žák a dobře konat svoje domácí úkoly, já i moje rodina.“

Poselství je už 27 roků stále stejné: Mír mezi Bohem a člověkem a mezi lidmi, mír v srdcích prostřednictvím obrácení, modlitby, pokání a půstu, víry a lásky, odpuštění, četby Bible a slavení Eucharistie. Jenom skrze modlitbu se svět může duchovně uzdravit.

Následovala společná modlitba radostných tajemství růžence a krátce před 18,40 hod. Ivan klekl před oltářem. Asi 10 minut, po dobu Ivanova setkání s Pannou Marií, v katedrále přes veliké množství shromážděných lidí, vládlo naprosté ticho. V 19 hod., Dr. Leo M. Maasburg, Národní ředitel organizace Missio Austria, za koncelebrace dvacítky kněží slavil mši svatou. Po celý večer byla řada dalších kněží v katedrále k dispozici věřícím na svátost smíření, na rozhovor a společnou modlitbu na různé úmysly. To využilo neobyčejně mnoho věřících.

Dojemná byla i modlitba Vyznání víry a sedmi Otčenášů, Zdrávasů a Sláva Otci, kterou se po mši modlili kněží a věřící za mír v kleče.

Po skončení mše svaté hovořil Ivan o průběhu svého setkání s Matkou Boží: „Maria byla radostná a pozdravila nás slovy: Buď pochválen Ježíš. Pak se se vztaženýma rukama modlila za všechny, a zvláště za nemocné. Panna Maria požehnala všechny přítomné a všechny předměty.“
Ivan řekl, že se Panna Maria s námi raduje a že nás vybízí, abychom žili poselství. „Drahé děti, s vámi chci uskutečnit své plány. Modlete se se mnou za mír v rodinách.“ Panna Maria se s Ivanem modlila Otče náš a Sláva Otci, krátce s ním osobně hovořila a odešla. Medžugorský svědek poděkoval za tento večer s přáním, aby dobrá setba vzklíčila a řekl, že zůstane se všemi spojen v modlitbě.

Ve 20,30 hod. následovalo eucharistické klanění – hodina Milosrdenství.

Ve středu 17. září 2008 kardinál Dr. Christoph Schönborn, vídeňský arcibiskup, přijal hosta z Medžugorje ve své kapli na odpolední modlitbu a na rozhovor při kterém vizionář přednesl hlavní úmysly Panny Marie. Setkání, kterého se účastnili i vídeňští přátelé Medžugorje probíhalo ve velmi srdečném ovzduší.

Ivan se setkal i s apoštolským nunciem v Rakousku arcibiskupem Dr. Edmondom Farhatom. Jeho excelence navštívila Medžugorje již v roce 1998 jako nuncius Slovinska. Jako všichni Libanonci je úzce spojen s Marií, Královnou míru.