Jazyk 

Posolstvo, Medžugorie, 25. september 1989

"Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste Bohu ďakovali za všetky dary, ktoré ste dostali za svojho života. Aj za najmenší dar, ktorý ste pocítili. Ja ďakujem s vami a želám si, aby ste všetci pocítili radosť z darov a aby Boh bol pre každého z vás všetkým. Potom, milé deti, budete môcť neprestajne rásť na ceste svätosti. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "
25. august 1989 (Mesačné)
25. október 1989 (Mesačné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou