Jazyk 

Posolstvo, Medžugorie, 7. august 1986

"Drahé deti! Viete, že som vám sľúbila oázu pokoja, ale neviete, že okolo oázy je púšť, kde satan číha a chce pokúšať každého z vás. Drahé deti, iba modlitbou môžete premôcť každý satanov útok na každom mieste. Som s vami, ale nemôžem vám vziať vašu slobodu. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "
31. júl 1986 (Týždenné)
14. august 1986 (Týždenné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou