Jazyk 

Posolstvo, Medžugorie, 24. júl 1986

"Drahé deti! Mám radosť z vás všetkých, ktorí ste na ceste svätosti, a prosím vás, pomôžte svojím svedectvom tým, ktorí nevedia sväto žiť. Preto, drahé deti, nech je vaša rodina miestom, kde sa rodí svätosť. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "
17. júl 1986 (Týždenné)
31. júl 1986 (Týždenné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou