Jazyk 

Posolstvo, Medžugorie, 10. júl 1986

"Drahé deti! Dnes vás pozývam k svätosti. Bez svätosti nemôžete žiť. Preto s láskou zvíťazíte nad každým hriechom a láskou premôžete všetky ťažkosti, ktoré vás postihnú. Drahé deti, prosím vás, živte v sebe lásku! Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "
3. júl 1986 (Týždenné)
17. júl 1986 (Týždenné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou