Jazyk 

Posolstvo, Medžugorie, 10. apríl 1986

"Drahé deti! Chcem vás pozvať, aby ste rástli v láske. Kvet nemôže bez vody normálne rásť. Preto ani vy, drahé deti, nemôžete rásť bez Božieho požehnania. Deň čo deň musíte prosiť o požehnanie, aby ste správne rástli a aby ste všetky práce vykonávali s Bohom. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "
3. apríl 1986 (Týždenné)
17. apríl 1986 (Týždenné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou