Jazyk 

Posolstvo, Medžugorie, 18. júl 1985

"Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste dali do svojich domovov čo najviac posvätených predmetov a aby každý na sebe nosil posvätenú vec. Dajte si posvätiť všetky predmety, aby vás satan menej pokúšal, pretože máte proti nemu štít. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "
11. júl 1985 (Týždenné)
25. júl 1985 (Týždenné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou