Jazyk 

Posolstvo, Medžugorie, 28. jún 1985

"Drahé deti! Dnes vám dávam posolstvo, ktorým vás pozývam k pokore. V týchto dňoch ste pocítili veľkú radosť z množstva ľudí, ktorí sem prišli. S láskou ste im rozprávali o svojich skúsenostiach. Teraz vás pozývam, aby ste zostali pokorní a aby ste s otvoreným srdcom hovorili so všetkými, ktorí prídu. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "
25. jún 1985 (Týždenné)
4. júl 1985 (Týždenné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou