Jazyk 

Posolstvo, Medžugorie, 28. marec 1985

"Drahé deti! Dnes vás chcem pozvať: modlite sa, modlite sa, modlite sa! V modlitbe spoznáte najväčšiu radosť a východisko z každej situácie, ktorá je bezvýchodisková. Ďakujem vám, že ste sa prehĺbili v modlitbe! Každý jednotlivec sa stal ešte milší môjmu srdcu a ďakujem všetkým, ktorí vo svojich rodinách oživili modlitbu. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "
24. marec 1985 (Týždenné)
4. apríl 1985 (Týždenné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou