Jazyk 

Posolstvo, Medžugorie, 17. január 1985

"Drahé deti! V tieto dni satan zákerne bojuje proti tejto farnosti a vy ste, drahé deti, poľavili v modlitbe a iba málo vás chodí na svätú omšu. Vydržte dni pokušenia! Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "
14. január 1985 (Týždenné)
24. január 1985 (Týždenné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou