Jazyk 

Posolstvo, Medžugorie, 22. november 1984

"Drahé deti! V týchto dňoch prežívajte všetky hlavné posolstvá a nechajte ich do štvrtku zakoreniť vo svojich srdciach. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "
15. november 1984 (Týždenné)
29. november 1984 (Týždenné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou