Jazyk 

Posolstvo, Medžugorie, 23. august 1984

"Modlite sa, modlite sa! "
- vizionárka Mária povedala, že Matka Božia vyzvala ľudí, predovšetkým mladých, aby dbali na väčší poriadok počas svätej omše.
16. august 1984 (Týždenné)
30. august 1984 (Týždenné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou