Jazyk 

Posolstvo, Medžugorie, 11. august 1984

"Drahé deti! Modlite sa, pretože satan aj naďalej chce zmariť moje plány. Modlite sa srdcom a v modlitbách sa celkom odovzdajte Ježišovi! "
2. august 1984 (Týždenné)
14. august 1984 (Týždenné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou