Jazyk 

Posolstvo, Medžugorie, 17. máj 1984

"Drahé deti! Dnes som naplnená veľkou radosťou, lebo je dosť tých, ktorí sa mi chcú celkom zasvätiť. Ďakujem vám! Nezmýlili ste sa. Môj Syn Ježiš Kristus vám chce prostredníctvom mňa udeliť zvláštne milosti. Môj Syn má radosť z vašej odovzdanosti. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "
10. máj 1984 (Týždenné)
24. máj 1984 (Týždenné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou