Jazyk 

Posolstvo, Medžugorie, 25. október 2023

"Drahé deti! Vetry zla, nenávisti a nepokoja vanú po zemi, aby zničili životy. Preto ma Najvyšší poslal k vám, aby som vás viedla po ceste pokoja a jednoty s Bohom a ľuďmi. Vy, milé deti, ste moje vystreté ruky: modlite sa, postite sa a prinášajte obety za pokoj. Poklad, po ktorom túži každé srdce. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "
25. september 2023 (Mesačné)
25. november 2023 (Mesačné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou