Jazyk 

Posolstvo, Medžugorie, 25. apríl 2023

"Drahé deti! Všetkých vás pozývam, aby ste boli nositeľmi pokoja a radosti vzkrieseného Ježiša pre všetkých tých, ktorí sú vzdialení od modlitby. Nech ich Ježišova láska cez váš život premení k novému životu obrátenia a svätosti. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "
25. marec 2023 (Mesačné)
25. máj 2023 (Mesačné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou