Jazyk 

Posolstvo, Medžugorie, 25. marec 2023

"Drahé deti! Nech je tento čas pre vás časom modlitby. "
18. marec 2023 (Ročné)
25. apríl 2023 (Mesačné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou