Jazyk 

Posolstvo, Medžugorie, 25. jún 2021

"Drahé deti! Moje srdce je naradované, pretože počas týchto rokov vidím vašu lásku a otvorenosť pre moje pozvanie. Dnes vás všetkých pozývam: modlite sa so mnou za pokoj a slobodu, pretože satan je silný a chce svojimi klamstvami odviesť čo najviac sŕdc od môjho materinského srdca. Preto sa rozhodnite pre Boha, aby vám bolo dobre na zemi, ktorú vám dal Boh. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "
25. máj 2021 (Mesačné)
25. júl 2021 (Mesačné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou