Jazyk 

Posolstvo, Medžugorie, 25. máj 2016

"Drahé deti! Moja prítomnosť je dar od Boha pre vás všetkých a podnet na obrátenie. Satan je silný a chce do vašich sŕdc a myslí vniesť neporiadok a nepokoj. Preto vy, milé deti, modlite sa, aby vás Duch Svätý viedol po skutočnej ceste radosti a pokoja. Som s vami a prihováram sa za vás u môjho Syna. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "
2. máj 2016 (Mimoriadne)
2. jún 2016 (Mimoriadne)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou