Jazyk 

Posolstvo, Medžugorie, 25. marec 2016

"Drahé deti! Dnes vám prinášam svoju lásku. Boh mi dovolil, aby som vás milovala a z lásky pozývala k obráteniu. Vy ste, deti moje, chudobní v láske a ešte ste nepochopili, že môj Syn Ježiš dal svoj život z lásky, aby vás spasil a dal vám večný život. Preto, modlite sa, deti moje, modlite sa, aby ste v modlitbe pochopili Božiu lásku. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "
18. marec 2016 (Ročné)
2. apríl 2016 (Mimoriadne)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou