Jazyk 

Posolstvo, Medžugorie, 25. február 2015

"Drahé deti! V tomto milostivom čase vás všetkých pozývam: viac sa modlite a menej rozprávajte. V modlitbe hľadajte Božiu vôľu a žite ju podľa prikázaní, ku ktorým vás Boh pozýva. Som s vami a modlím sa vami. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "
2. február 2015 (Mimoriadne)
2. marec 2015 (Mimoriadne)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou