Jazyk 

Posolstvo, Medžugorie, 25. december 2014

"Drahé deti! Aj dnes vám v náručí prinášam svojho Syna Ježiša a žiadam od neho pokoj pre vás a pokoj medzi vami. Modlite sa a klaňajte sa môjmu Synovi, aby do vašich sŕdc vstúpil jeho pokoj a radosť. Modlím sa za vás, aby ste boli čoraz viac otvorení modlitbe. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "
25. december 2014 (Ročné)
2. január 2015 (Mimoriadne)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou