Jazyk 

Posolstvo, Medžugorie, 25. august 2011

"Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste sa modlili a postili na moje úmysly, pretože satan chce zničiť môj plán. Tu som začala s touto farnosťou a pozvala som celý svet. Mnohí to prijali, ale obrovský je počet tých, ktorí nechcú ani počuť ani prijať moje pozvanie. Preto vy, ktorí ste povedali ÁNO, buďte silní a rozhodní. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "
2. august 2011 (Mimoriadne)
2. september 2011 (Mimoriadne)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou