Jazyk 

Posolstvo, Medžugorie, 25. apríl 2011

"Drahé deti! Tak ako príroda dáva najkrajšie farby roka, aj ja vás pozývam, aby ste svojím životom svedčili a pomáhali druhým, aby sa priblížili môjmu Nepoškvrnenému srdcu, aby plameň lásky k Najvyššiemu vyklíčil v ich srdciach. Som s vami a neustále prosím za vás, aby sa váš život stal odrazom raja tu na zemi. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "
2. apríl 2011 (Mimoriadne)
2. máj 2011 (Mimoriadne)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou